انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
برگزاري دومين جلسه سمينار رايگان ...
تاریخ ارسال :1397/06/13

كارگاه آموزشي”آشنايي با كشتيراني ...
تاریخ ارسال :1397/06/07

كارگاه آموزشي”صادرات،واردات و صا ...
تاریخ ارسال :1397/06/07

كارگاه آموزشي”توقیف کشتی "
تاریخ ارسال :1397/06/07

كارگاه آموزشي”آشنايي با كشتيراني ...
تاریخ ارسال :1397/05/30

تطبيق دوره هاي آموزشي و اخذ گوا ...
تاریخ ارسال :1397/05/25

برگزاري سمينار رايگان توجيهي و ك ...
تاریخ ارسال :1397/05/24

برگزاری کارگاه آموزشی " بارفرابر ...
تاریخ ارسال :1397/05/14

برگزاري كارگاه آموزشي " بيمه هاي ...
تاریخ ارسال :1397/05/10

كارگاه آموزشي”فن آوري اطلاعات و ...
تاریخ ارسال :1397/05/08

كارگاه آموزشي”اسناد، قوانين و سا ...
تاریخ ارسال :1397/04/31

برگزاري دوره هاي لجستيك بندري در ...
تاریخ ارسال :1397/04/31

كارگاه آموزشي” عمليات بندري "
تاریخ ارسال :1397/04/25

كارگاه آموزشي” مبانی لجستیک و زن ...
تاریخ ارسال :1397/04/19

ثبت نام در آزمون موسسه ICS
تاریخ ارسال :1397/04/16

كارگاه آموزشي”حقوق دريائي (بازرگ ...
تاریخ ارسال :1397/04/12

شركت در آزمون موسسه ICS
تاریخ ارسال :1397/03/23

كارگاه هاي آموزشي " مديريت عمل ...
تاریخ ارسال :1397/03/12

کارگاه های آموزشی " مدیریت عملیا ...
تاریخ ارسال :1397/03/06

كارگاه آموزشي” توقيف كشتي “
تاریخ ارسال :1397/03/01

ارسال بخشنامه هاي آموزشي
تاریخ ارسال :1397/02/30

كارگاه آموزشي " صادرات، واردات و ...
تاریخ ارسال :1397/02/29

شركت در سمينار" معرفي دوره كاربر ...
تاریخ ارسال :1397/02/25

سمینار معرفی دوره کاربردی MBA
تاریخ ارسال :1397/02/18

سمينار معرفي دوره كاربردي MBA در ...
تاریخ ارسال :1397/02/10