دریافت فرم ثبت نام
دریافت لیست دوره های مرکز آموزش با شهریه
دریافت لیست پکیج دوره لجستیک
دریافت تقویم آموزشی

مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در راستای ارتقاء سطح علمی ذینفعان صنعت دریا و خدمات بندری از سال 1386 با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد . در حال حاضر دوره های آموزشی این مرکزدر تهران و سایر استانها و بنادر شمالی و ارائه خدمات مینماید توجه :جهت ثبت نام در دوره های آموزشی ارسال فرم ثبت نام و مدارک مورد اشاره در فرم به ایمیل tc@saoi.ir الزامیست .تقویم آموزشی نیمسال اول 1401 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
ردیف کد دوره عنوان کارگاه آموزشی / سمینار طول دوره (ساعت) روز برگزاری تاریخ ساعت شهریه(ریال) روز آزمون نام مدرس محل برگزاری
1 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 8 شنبه
یکشنبه
1401/01/20
1401/01/21
13-19
13-19
6,230,000 دوشنبه 1401/1/29 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
2 47 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( مقدماتی ) 10 شنبه
یکشنبه
1401/01/20
1401/01/21
13-18
13-18
5,160,000 دوشنبه 1401/1/29 ساعت 12 آقای کورش جلالی فراهانی
3 01 ایمنی، بهداشت و محیط زیست 20 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
1401/01/20
1401/01/21
1401/01/22
1401/01/23
15-20
15-20
15-20
15-20
10,000,000 چهارشنبه 1401/1/31 ساعت 12 آقای کاپیتان سیامک نصیری
4 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 12 سه شنبه
چهارشنبه
1401/01/23
1401/01/24
13-17
13-17
4,840,000 چهارشنبه 1401/1/31 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
5 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 16 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/01/27
1401/01/28
1401/01/29
13-19
13-18
13-18
6,230,000 دوشنبه 1401/2/5 ساعت 12 آقای کورش جلالی فراهانی
6 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 12 شنبه
یکشنبه
1401/01/27
1401/01/28
13-19
13-19
6,230,000 دوشنبه 1401/2/5 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
7 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/01/30
1401/01/31
1430-1830
1430-1830
4,840,000 چهارشنبه 1401/2/7 ساعت 12 آقای رضا گلی
8 13 اسناد، قوانین و سازمانها 12 دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1401/02/05
1401/02/06
1401/02/07
13-17
13-17
13-17
6,230,000 یکشنبه 1401/2/11 ساعت 12 آقای روزبه مختاری
9 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 8 سه شنبه
سه شنبه
1401/02/06
1401/02/06
13-17
13-17
4,840,000 یکشنبه 1401/2/11 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
10 101206 کانتینر یخچالی و کالاهای فساد پذیر 8 چهارشنبه 1401/02/07 13-16 3,600,000 آقای علیرضا چشم جهان
11 101228 اقتصاد حمل و نقل دریائی ( اقتصاد کشتیرانی ) 8 شنبه
یکشنبه
1401/02/10
1401/02/11
13-17
13-17
5,000,000 آقای غلامرضا متدین اعتمادی
12 45 مدیریت ریسک و بیمه 8 شنبه
یکشنبه
1401/02/10
1401/02/11
13-17
13-17
4,840,000 دوشنبه 1401/2/19 ساعت 12 سرکار خانم سهیلا شرفی
13 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 12 شنبه
شنبه
دوشنبه
1401/02/17
1401/02/18
1401/02/19
13-17
13-17
13-17
6,230,000 دوشنبه 1401/2/26 ساعت 12 آقای کاپیتان منصور اسلامی
14 33 اجاره کشتی 10 شنبه
یکشنبه
1401/02/17
1401/02/18
8-13
8-13
5,160,000 دوشنبه 1401/2/26 ساعت 12 آقای آرمان جهان بیگلری
15 02 آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر 6 سه شنبه 1401/02/20 13-19 3,600,000 چهارشنبه 1401/2/28 ساعت 12 آقای محمد جواد مهرپور
16 38 عملیات بندری 10 سه شنبه
چهارشنبه
1401/02/20
1401/02/21
13-18
13-18
5,160,000 چهارشنبه 1401/2/28 ساعت 12 آقای کاپیتان منصور اسلامی
17 19 عملیات پایانه نفتی/ شیمیایی 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/02/24
1401/02/25
1401/02/26
13-17
13-17
13-17
6,230,000 دوشنبه 1401/3/2 ساعت 12 کاپیتان اردشیر مقدس جعفری / کاپیتان مهران کاظمی
18 06 مبانی کار با کالای فله خشک 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/02/24
1401/02/25
1401/02/26
13-17
13-17
13-17
6,230,000 دوشنبه 1401/3/2 ساعت 12 آقای غلامرضا متدین اعتمادی
19 11 کار با کانتینر 12 دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1401/02/26
1401/02/27
1401/02/28
13-17
13-17
13-17
6,230,000 دوشنبه 1401/3/2 ساعت 12 آقای علیرضا چشم جهان
20 101213 روش حل اختلاف از طریق داوری 2 دوشنبه 1401/02/26 13-17 2,400,000 آقای آذرخش شهبازی
21 101212 آشنایی با مفاهیم بیمه های بازرگانی و برخی بیمه های رایج 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/02/27
1401/02/28
13-17
13-17
5,000,000 آقای مهندس حائری
22 101233 آشنایی با خدمات فرا ساحلی 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/02/31
1401/03/01
1401/03/02
13-17
13-17
13-17
6,230,000 جناب آقای حمزه کشاورز
23 13 اسناد، قوانین و سازمانها 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/02/31
1401/03/01
1401/03/02
13-17
13-17
13-17
6,230,000 دوشنبه 1401/3/9 ساعت 12 آقای روزبه مختاری
24 35 بار فرابری 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/03/03
1401/03/04
14-18
14-18
4,840,000 چهارشنبه 1401/3/11 ساعت 12 آقای محمد نیک پی
25 101227 آشنایی با سامانه پنجره تجارت فرامرزی و فرآیندهای الکترونیک 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/03/03
1401/03/04
13-17
13-17
5,000,000 جناب آقای رضا گرزین
26 2382185 پذیرش انواع کانتینر (دوره فنی و حرفه ای) 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/03/07
1401/03/08
1401/03/08
13-17
13-17
13-17
10,000,000 متعاقبا اعلام میشود آقای علیرضا چشم جهان
27 33 اجاره کشتی 10 شنبه
یکشنبه
1401/03/07
1401/03/08
8-13
8-13
5,160,000 دوشنبه 1401/3/16 ساعت 12 آقای آرمان جهان بیگلری
28 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/03/07
1401/03/08
1401/03/09
13-17
13-17
13-17
6,230,000 دوشنبه 1401/3/16 ساعت 12 آقای کاپیتان منصور اسلامی
29 36 بیمه های دریایی 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/03/10
1401/03/11
13-17
13-17
4,840,000 دوشنبه 1401/3/16 ساعت 12 سرکار خانم سهیلا شرفی
30 38 عملیات بندری 10 سه شنبه
چهارشنبه
1401/03/10
1401/03/11
13-18
13-18
5,160,000 چهارشنبه 1401/3/18 ساعت 12 آقای کاپیتان منصور اسلامی
31 101222 آشنایی با مقررات پولشویی 4 چهارشنبه 1401/03/11 1430-1830 3,600,000 آقای رضا گلی
32 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 16 دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1401/03/16
1401/03/17
1401/03/18
13-19
13-18
13-18
6,230,000 دوشنبه 1401/3/23 ساعت 12 آقای کورش جلالی فراهانی
33 11 کار با کانتینر 12 دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1401/03/16
1401/03/17
1401/03/18
13-17
13-17
13-17
6,230,000 دوشنبه 1401/3/23 ساعت 12 آقای علیرضا چشم جهان
34 218 اینکوترمز 4 دوشنبه 1401/03/16 13-17 3,240,000 جناب آقای رستم افشار
35 305 آشنایی با اصول و مبانی بازاریابی در حمل و نقل دریایی 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/03/17
1401/03/18
13-17
13-17
5,000,000 آقای روزبه مختاری
36 31 حقوق دریایی ( کنوانسیونها و گواهینامه ها ) 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/03/21
1401/03/22
1401/03/23
13-17
13-17
13-17
6,230,000 دوشنبه 1401/3/30 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان واعظی آشتیانی
37 13 اسناد، قوانین و سازمانها 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/03/21
1401/03/22
1401/03/23
13-17
13-17
13-17
6,230,000 دوشنبه 1401/3/30 ساعت 12 آقای روزبه مختاری
38 2382185 پذیرش انواع کانتینر (دوره فنی و حرفه ای) 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/03/21
1401/03/22
1401/03/23
13-17
13-17
13-17
10,000,000 تاریخ متعاقبا اعلام می شود آقای علیرضا چشم جهان
39 12 انبارداری عمومی 12 دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1401/03/23
1401/03/24
1401/03/25
13-17
13-17
13-17
6,230,000 چهارشنبه 1401/4/1 ساعت 12 آقای کاپیتان منصور اسلامی
40 101225 تاثیر کنوانسینهای بین المللی در حمل و نقل کالا 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/03/24
1401/03/25
13-17
13-17
5,000,000 آقای ملک رضا ملک پور
41 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 4 چهارشنبه 1401/03/25 13-17 3,240,000 چهارشنبه 1401/4/1 ساعت 12 جناب آقای مجید ورشو ساز
42 39 توقیف کشتی 10 شنبه
یکشنبه
1401/03/28
1401/03/29
12-17
12-17
5,160,000 شنبه 1401/4/4 ساعت 12 سرکار خانم دکتر فائزه طباطبایی
43 101223 مروری بر زبان انگلیسی کاربردی در تجارت بین المملی و صنعت حمل و نقل 8 شنبه
یکشنبه
1401/03/28
1401/03/29
13-17
13-17
5,000,000 جناب آقای کاپیتان واعظی آشتیانی
44 33 اجاره کشتی 10 شنبه
یکشنبه
1401/03/28
1401/03/29
13-17
13-17
5,160,000 شنبه 1401/4/4 ساعت 12 آقای آرمان جهان بیگلری
45 35 بار فرابری 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/03/31
1401/04/01
14-18
14-18
4,840,000 دوشنبه 1401/4/6 ساعت 12 آقای محمد نیک پی
46 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/03/31
1401/04/01
1430-1830
1430-1830
4,840,000 دوشنبه 1401/4/6 ساعت 12 آقای رضا گلی
47 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/04/04
1401/04/05
1401/04/06
13-19
13-19
13-19
6,230,000 شنیه 1401/4/11 ساعت 12 آقای کاپیتان منصور اسلامی
48 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 12 شنبه
یکشنبه
1401/04/04
1401/04/05
13-19
13-19
6,230,000 شنبه 1401/4/11 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
49 101221 Lay time و دموراژ کشتیها 6 شنبه 1401/04/04 13-19 4,800,000 آقای آرمان جهان بیگلری
50 36 بیمه های دریایی 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/04/07
1401/04/08
13-17
13-17
4,840,000 دوشنبه 1401/4/13 ساعت 12 سرکار خانم سهیلا شرفی
51 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/04/07
1401/04/08
13-17
13-17
4,840,000 دوشنبه 1401/4/13 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
52 101231 بایسته های حقوقی تعهدنامه های استرداد کانتینر 2 چهارشنبه 1401/04/08 15-17 2,400,000 آقای آذرخش شهبازی
53 38 عملیات بندری 10 شنبه
یکشنبه
1401/04/11
1401/04/12
13-18
13-18
5,160,000 دوشنبه 1401/4/20 ساعت 12 آقای کاپیتان منصور اسلامی
54 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 16 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/04/11
1401/04/12
1401/04/13
13-19
13-18
13-18
6,230,000 دوشنبه 1401/4/20 ساعت 12 آقای کورش جلالی فراهانی
55 101234 نحوه برنامه ریزی و پیاده سازی سرویس های منظم کانتینری 20 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
1401/04/11
1401/04/12
1401/04/13
1401/04/14
13-18
13-18
13-18
13-18
10,000,000 جناب آقای حمزه کشاورز
56 34 کشتیرانی و تجارت الکترونیک 6 چهارشنبه 1401/04/15 12-18 3,600,000 چهارشنبه 1401/4/22 ساعت 12 آقای کورش جلالی فراهانی
57 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 4 چهارشنبه 1401/04/15 13-17 3,240,000 چهارشنبه 1401/4/22 ساعت 12 جناب آقای مجید ورشو ساز
58 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 12 دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1401/04/20
1401/04/21
1401/04/22
13-17
13-17
13-17
6,230,000 چهارشنبه 1401/4/29 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان واعظی آشتیانی
59 11 کار با کانتینر 12 دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1401/04/20
1401/04/21
1401/04/22
13-17
13-17
13-17
6,230,000 چهارشنبه 1401/4/29 ساعت 12 آقای علیرضا چشم جهان
60 18 عملیات پایانه کالای مایع غیر نفتی 8 دوشنبه
سه شنبه
1401/04/20
1401/04/21
13-17
13-17
4,840,000 چهارشنبه 1401/4/29 ساعت 12 کاپیتان اردشیر مقدس جعفری / کاپیتان مهران کاظمی
61 06 مبانی کار با کالای فله خشک 15 دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1401/04/20
1401/04/21
1401/04/22
13-18
13-18
13-18
6,230,000 چهارشنبه 1401/4/29 ساعت 12 آقای غلامرضا متدین اعتمادی
62 101207 بارنامه سراسری TB/L 4 چهارشنبه 1401/04/22 13-17 3,600,000 جناب آقای امید ملک
63 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 12 شنبه
سه شنبه
1401/04/25
1401/04/28
13-17
13-17
6,230,000 دوشنبه 1401/5/3 ساعت 12 آقای کاپیتان منصور اسلامی
64 39 توقیف کشتی 10 شنبه
یکشنبه
1401/04/25
1401/04/26
13-17
13-17
5,160,000 شنبه 1401/5/1 ساعت 12 سرکار خانم دکتر فائزه طباطبایی
65 13 اسناد، قوانین و سازمانها 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/04/25
1401/04/26
1401/04/28
13-17
13-17
13-17
6,230,000 دوشنبه 1401/5/3 ساعت 12 آقای روزبه مختاری
66 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/04/28
1401/04/29
1430-1830
1430-1830
4,840,000 چهارشنبه 1401/5/5 ساعت 12 آقای رضا گلی
67 101229 بازرسی کانتینر 4 چهارشنبه 1401/04/29 13-17 3,600,000 آقای مهندس هادی کریمی
68 38 عملیات بندری 10 شنبه
یکشنبه
1401/05/01
1401/05/02
13-18
13-18
5,160,000 شنبه 1401/5/1 ساعت 12 آقای کاپیتان منصور اسلامی
69 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 12 شنبه
یکشنبه
1401/05/01
1401/05/02
13-19
13-19
6,230,000 شنبه 1401/5/8 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
70 101235 گمرگ ، کنوانسیون تیر ، ترانزیت 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/05/01
1401/05/02
1401/05/03
13-17
13-17
13-17
7,000,000 جناب آقای مصطفی آیتی
71 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/05/04
1401/05/05
13-17
13-17
4,840,000 چهارشنبه 1401/5/12 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
72 35 بار فرابری 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/05/04
1401/05/05
14-18
14-18
4,840,000 چهارشنبه 1401/5/12 ساعت 12 آقای محمد نیک پی
73 34 کشتیرانی و تجارت الکترونیک 6 سه شنبه 1401/05/08 14-18 3,600,000 شنبه 1401/5/15 ساعت 12 آقای کورش جلالی فراهانی
74 33 اجاره کشتی 10 شنبه
یکشنبه
1401/05/08
1401/05/09
8-13
8-13
5,160,000 شنبه 1401/5/15 ساعت 12 آقای آرمان جهان بیگلری
75 11 کار با کانتینر 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/05/08
1401/05/09
1401/05/10
13-17
13-17
13-17
6,230,000 شنبه 1401/5/15 ساعت 12 آقای علیرضا چشم جهان
76 305 آشنایی با اصول و مبانی بازاریابی در حمل و نقل دریایی 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/05/11
1401/05/12
13-17
13-17
5,000,000 آقای روزبه مختاری
77 36 بیمه های دریایی 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/05/11
1401/05/12
13-17
13-17
4,840,000 شنبه 1401/5/19 ساعت 12 سرکار خانم سهیلا شرفی
78 13 اسناد، قوانین و سازمانها 12 سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
1401/05/18
1401/05/19
1401/05/22
13-17
13-17
13-17
6,230,000 چهارشنبه 1401/5/26 ساعت 12 آقای روزبه مختاری
79 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/05/18
1401/05/19
1430-1830
1430-1830
4,840,000 دوشنبه 1401/5/24 ساعت 12 آقای رضا گلی
80 03 آشنایی با کالای خطرناک 16 سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
یکشنبه
1401/05/18
1401/05/19
1401/05/22
1401/05/23
13-17
13-17
13-17
13-17
7,830,000 شنبه 1401/5/29 ساعت 12 آقای منصور بیات
81 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/05/22
1401/05/23
1401/05/24
13-17
13-17
13-17
6,230,000 شنبه 1401/5/29 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان واعظی آشتیانی
82 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/05/22
1401/05/23
1401/05/24
13-17
13-17
13-17
6,230,000 شنبه 1401/5/29 ساعت 12 آقای کاپیتان منصور اسلامی
83 39 توقیف کشتی 10 سه شنبه
چهارشنبه
1401/05/25
1401/05/26
13-17
13-17
5,160,000 چهارشنبه 1401/6/2 ساعت 12 سرکار خانم دکتر فائزه طباطبایی
84 35 بار فرابری 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/05/25
1401/05/26
14-18
14-18
4,840,000 چهارشنبه 1401/6/2 ساعت 12 آقای محمد نیک پی
85 101206 کانتینر یخچالی و کالاهای فساد پذیر 3 چهارشنبه 1401/05/26 13-16 3,600,000 آقای علیرضا چشم جهان
86 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 16 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/05/29
1401/05/30
1401/05/31
13-18
13-18
13-18
6,230,000 شنبه 1401/6/5 ساعت 12 آقای کورش جلالی فراهانی
87 38 عملیات بندری 10 شنبه
یکشنبه
1401/05/29
1401/05/30
13-18
13-18
5,160,000 شنبه 1401/6/5 ساعت 12 آقای کاپیتان منصور اسلامی
88 33 اجاره کشتی 10 شنبه
یکشنبه
1401/05/29
1401/05/30
13-17
13-17
5,160,000 شنبه 1401/6/5 ساعت 12 آقای آرمان جهان بیگلری
89 101234 حقوق دریایی تکمیلی 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/05/29
1401/05/30
1401/05/31
13-17
13-17
13-17
7,000,000 جناب آقای کاپیتان واعظی آشتیانی
90 36 بیمه های دریایی 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/06/01
1401/06/02
13-17
13-17
4,840,000 شنبه 1401/6/5 ساعت 12 سرکار خانم سهیلا شرفی
91 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 12 شنبه
یکشنبه
1401/06/05
1401/06/06
13-19
13-19
6,230,000 شنبه 1401/6/12 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
92 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 16 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/06/05
1401/06/06
1401/06/07
13-19
13-18
13-18
6,230,000 شنبه 1401/6/12 ساعت 12 آقای کورش جلالی فراهانی
93 11 کار با کانتینر 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/06/05
1401/06/06
1401/06/07
13-17
13-17
13-17
6,230,000 شنبه 1401/6/12 ساعت 12 آقای علیرضا چشم جهان
94 218 اینکوترمز 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/06/05
1401/06/06
1401/06/07
13-17
13-17
13-17
7,000,000 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
95 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/06/08
1401/06/09
13-17
13-17
4,840,000 چهارشنبه 1401/6/16 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
96 34 کشتیرانی و تجارت الکترونیک 6 شنبه 1401/06/12 13-18 3,600,000 شنبه 1401/6/19 ساعت 12 آقای کورش جلالی فراهانی
97 13 اسناد، قوانین و سازمانها 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/06/12
1401/06/13
1401/06/14
13-17
13-17
13-17
6,230,000 شنبه 1401/6/19 ساعت 12 آقای روزبه مختاری
98 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 12 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1401/06/12
1401/06/13
1401/06/14
13-17
13-17
13-17
6,230,000 شنبه 1401/6/19 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان واعظی آشتیانی
99 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 4 چهارشنبه 1401/06/16 13-17 3,240,000 چهارشنبه 1401/6/23 ساعت 12 جناب آقای مجید ورشو ساز
100 39 توقیف کشتی 10 شنبه
یکشنبه
1401/06/19
1401/06/20
13-17
13-17
5,160,000 یکشنبه 1401/6/27 ساعت 12 سرکار خانم دکتر فائزه طباطبایی
101 33 اجاره کشتی 10 شنبه
یکشنبه
1401/06/19
1401/06/20
8-13
8-13
5,160,000 یکشنبه 1401/6/27 ساعت 12 آقای آرمان جهان بیگلری
102 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/06/22
1401/06/23
1430-1830
1430-1830
4,840,000 چهارشنبه 1401/6/30 ساعت 12 آقای رضا گلی
103 35 بار فرابری 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/06/22
1401/06/23
14-18
14-18
4,840,000 چهارشنبه 1401/6/30 ساعت 12 آقای محمد نیک پی
104 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 12 یکشنبه
دوشنبه
1401/06/27
1401/06/28
13-19
13-19
6,230,000 شنبه 1401/7/2 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
105 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 16 یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
1401/06/27
1401/06/28
1401/06/29
13-19
13-18
13-18
6,230,000 شنبه 1401/7/2 ساعت 12 آقای کورش جلالی فراهانی
106 03 آشنایی با کالای خطرناک 16 یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1401/06/27
1401/06/28
1401/06/29
1401/06/30
13-17
13-17
13-17
13-17
7,830,000 شنبه 1401/7/9 ساعت 12 آقای منصور بیات
107 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 8 سه شنبه
چهارشنبه
1401/06/29
1401/06/30
13-17
13-17
4,840,000 شنبه 1401/7/9 ساعت 12 جناب آقای کاپیتان سید رضا حسینی
108 101221 Lay time و دموراژ کشتیها 6 چهارشنبه 1401/06/30 13-17 4,800,000 آقای آرمان جهان بیگلری
109 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 4 چهارشنبه 1401/06/30 13-17 3,240,000 شنبه 1401/7/9 ساعت 12 جناب آقای مجید ورشو ساز
110 101227 آشنایی با سامانه پنجره تجارت فرامرزی و فرآیندهای الکترونیک 8 سه شنبه 1401/07/28 13-17 5,000,000 جناب آقای رضا گرزین


1- این کارگاههای آموزشی در قالب تقویم آموزشی هر ساله از نیمه اردیبهشت ماه تا نیمه اسفند ماه هر سال برگزار میگردد.
2- برای آگاهی از زمان دقیق برگزاری هریک از کارگاههای آموزشی لطفاً با شماره تلفن های 88937482 تماس حاصل فرمائید
3- کارگاههای آموزشی فوق الذکر با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می شوند و گواهینامه های صادره نیز به تأیید سازمان مذکور می رسد.
4- به غیر از موارد خاص حدنصاب تشکیل هریک از کارگاههای آموزشی 15 نفر می باشد.
5- محل برگزاری کلیه دوره های فوق، مرکز آموزش دبیرخانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می باشد.
6- پرداخت شهریه هر دوره می بایست از طریق شماره حساب 5233531540 ، شماره کارت 6104337811209319 و شماره شبا IR 34012002000005233531540 نزد بانک ملت به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته واریز و فیش تحویل دبیرخانه انجمن گردد.
7- دوره ها برای معرفی شدگان از سوی شرکتهای غیر عضو این انجمن نیز امکان پذیر می باشد .
8- شرکتهایی که بیش از 3 نفر را برای حضور در دوره ها معرفی نمایند، برای هریک از شرکت کنندگان 10درصد تخفیف منظور خواهد شد.
9- فهرست مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان به شرح ذیل میباشد :
الف ) تکمیل فرم مشخصات دانش پژوه جهت ثبت نام در دوره آموزشی
ب ) ارائه اصل فیش بانکی
ج) تصویر برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
د) یک قطعه عکس 4*3
ه) تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تجصیلی
10- قبل از واریز وجه لطفا با مرکز آموزش به شماره 88937482 تماس حاصل نمایید.
11- امکان برگزاری کارگاههای آموزشی فوق الذکر به صورت اختصاصی برای مدیران ، مسئولین و کارکنان سازمانها و شرکتهای متقاضی در محل سازمان ها و شرکتهای مذکور پس از انجام هماهنگیهای لازم و عقد قرارداد مقدور می باشد

* تذکر:
با توجه به ضرورت ارائه پیوسته مطالب و پوشش کلیه محورهای اساسی ثبت نام کلیه دوره های هر پکیج به شرح ذیل ضروری می باشد .
1- آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 2- عملیات بندری 3- کار با کانتینر 4- اسناد، قوانین و سازمانها 5- بارفرابری 6- اجاره کشتی 7- بیمه های دریایی 8- مبانی لجستیک 9- فن اوری اطلاعات و ارتباطات بندری- تکمیلی 10- حقوق دریایی ( بازرگانی ) 11- توقیف کشتی 12- صادرات، واردات و صادرات مجدد 13-کشتیرانی و تجارت الکترونیک 14- عملیات پایانه مسافری دریایی 15- مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی