مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در راستای ارتقاء سطح علمی ذینفعان صنعت دریا و خدمات بندری از سال 1386 با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد . در حال حاضر دوره های آموزشی این مرکزدر تهران و سایر استانها و بنادر شمالی و ارائه خدمات مینماید . در سال 1393 طبق تفاهم نامه ای با سازمان فنی و حرفه ای استان تهران اقدام به تعریف دوره های فنی و عملیاتی جدیدی در زمینه دریائی و بندری بعمل آمد . و منتهی به دریافت مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد دریائی وبندری توسط انجمن گردید. در ادامه سیاستهای آموزشی انجمن کشتیرانی دوره های آموزشی NBA , DBA دریائی را با همکاری موسسه بهار عرضه می نماید . انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به منظور ارتقاء سطح علمی جامعه دریائی وبندری طی صحبتهای انجام شده با دانشگاه آزاد اسلامی و انعقاده تفاهم نامه موزشی ، رشته های تخصصی دریائی وبندری را در مقاطع لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا برای متقاضیان آماده نماید . مرکز آموزش در جهت ارتقاء سطح خدمات آموزشی خود در سال 1394 موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو ) گردید.   كارگاه آموزشي " بارفرابري"
   1401/08/29   
   كارگاه آموزشي " فن آوري اطلاعات و ارتباطات بندري- تكميلي "
   1401/08/24   
   كارگاه آموزشي " توقيف كشتي"
   1401/08/22   
   كارگاه آموزشي " Lay time و دموراژ كشتي ها "
   1401/08/22   
   كارگاه آموزشي " اسناد، قوانين و سازمانها "
   1401/08/21   
   كارگاه آموزشي " بيمه هاي دريايي"
   1401/08/21   
   كارگاه آموزشي " حقوق دريايي ( بازرگاني )"
   1401/08/19   
   كارگاه آموزشي" كار با كانتينر"
   1401/08/19   
   برگزاري پكيج آموزشي دوره هاي لجستيك بندري
   1401/08/08   
   كارگاه آموزشي " توقيف كشتي"
   1401/08/04   
   كارگاه آموزشي " بارفرابري"
   1401/08/02   
   كارگاه آموزشي " اسناد، قوانين و سازمانها "
   1401/08/02   
   كارگاه آموزشي" كار با كانتينر"
   1401/08/02   
   كارگاه آموزشي" آشنايي با كشتيراني ، نمايندگي و بندر"
   1401/08/01   
   كارگاه آموزشي " اينكوترمز ٢٠٢٠با تمركز بر لجستيك كالا"
   1401/07/26   
   برگزاري پكيج آموزشي دوره هاي لجستيك بندري
   1401/07/26   
   كارگاه آموزشي” پذيرش انواع كانتينر “
   1401/07/26   
   كارگاه آموزشي " اسناد، قوانين و سازمانها "
   1401/07/24   
   كارگاه آموزشي " عمليات پايانه مسافري دريايي"
   1401/07/24   
   كارگاه آموزشي " مديريت عمليات پايانه مسافر دريايي"
   1401/07/24