انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


فهرست اعضا

دریافت لیست اعضا
نوع فعالیت شرکت هاانتخاب نمایید
 
ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس
1  آباد اختر آریامن  محمدرضا پل مه 07633561212-07633561313-07633561515-07633446565 داخلي 102
2  آبادان  اصغر سلطانی 66808724 - 66806510و11 66808718
3  آبدیس مارین  سعید همبری امیرآبادی 88930401 - 41685000 88890136
4  آبران جنوب  اکبر لطافتی 88888239 - 88790900 الي 7 88882341
5  آبنوس خارگ  هادی بخشی 07733825370 07733824748
6  آتا پارس دریا  فرناز فرهادیان 66482336 66482336
7  آتشپا  بیژن صانعی 22025130 22025130
8  آرا باختر  مرتضی جعفر بیگلو
9  آرامش آبی - فعال  محمد رضا شجاعی 22258319 الي 22 22258325
10  آریا  علیرضا خوشرو 88376401 الي 3 88089133
11  آریا بنادر ایرانیان  کاپیتان حسن جلیل زاده 88190682-88888328-88888329-88190683-88190687 88190688
12  آریا ترابر ایرانیان  بتول منتظری نجف آبادی
13  آریا دیزل اروند  محمود نصیری تعليق عضويت(مصوبه مجمع) تعليق عضويت
14  آریا فرین جام  مژگان عیاری شیرجین 42034000-88481520/31 88481532-88482815
15  آریا مارین راد  علیرضا ریاحی دهکردی 88789605 - 88789750 88781736
16  آرین حمل خلیج فارس  بیژن لاهوتی 79343-26356847-26356819-26356328-26356943 26356847
17  آریو مارین  روزبه بیات 51-88722849 88722846
18  آسام تدبیر دانش  روزبه مختاری 86124388-86114498 88533015
19  آل شیپز  شهرام شوشتریان
20  آهنگ دریا  سید میرزا علی قربانپور 88677081 الي 3 88665235
21  آیاز دریا  نصرت ا... عیاری 41479000 89778418
22  اتحاد دریای دوستی  محمد غلامرضا پور آقا ملکی 44471267 89776793
23  اذرخش شهبازی  عضو انفرادی 26136952 shahbazivakil@gmail.com
24  اردیبهشت بندر  حسین پل مه 07633560959 07633563946
25  اسپاد دریا پایا  مهرسا اسکندریان 41989000-86046137 43856962