انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


فهرست اعضا

دریافت لیست اعضاانتخاب نمایید
 
ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس
1  آباد اختر آریامن  محمدرضا پل مه 76-33561212 76-33561515
2  آبادان  محمد جعفر شیخ علیا لواسانی 66808724 66808718
3  آبدیس مارین  سعید همبری امیرآبادی 88930401-2 88890136
4  آبران جنوب  اکبر لطافتی 88888239 88882341
5  آتشپا  بیژن صانعی 22025130 22025130
6  آذرپاد قشم  شاهرخ افشاری 23805411 22050081
7  آرا باختر  سید محمود کمالی 88480530 88719514
8  آرام نگین بنادر  مهدی میرمحمد علی 88867438 89779662
9  آرامش آبی  محمد رضا شجاعی 22258319 22258325
10  آریا  مریم تیموریان 88376401 88089133
11  آریا بنادر ایرانیان  ابراهیم یاسری 88190682 88190688
12  آریا ترابر ایرانیان  بتول منتظری نجف آبادی 44227087 44227087
13  آریا دیزل اروند  علیرضا یعقوبی 26415812 26415918
14  آرین حمل خلیج فارس  بیژن لاهوتی 88003731 88003220
15  آل شیپز  مجید عزیزی 88736700 88738111
16  آهنگ دریا  سید میرزا علی قربانپور 88677081 88665235
17  ارژن بین الملل  میر محمود نبوی 77538474 77524247
18  اسپندان ترابر آتیه  محسن بهرامی 88942918 88803321
19  اسکو سیر  عبدالحمید شکوری اصل 88655320 88655326
20  اطلس اینسپکشن سرویسز  آیدین کاظم سلطانی 22019292 22059070
21  افق دریا  شهرام معصومی آلاقا 88778040 88796034
22  البرز ناوگان پارسی  آرتمیس صفاری زاده 88585071 88584075
23  الماس دریایی شرق آسیا  سیاوش میر شکرایی 88533550 88531801
24  امواج آبی ایرانیان  جمشید دارابیان 77612153 77618618
25  امواج دریا  محمد رضا خشوعی 88770571 88874450