انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


فهرست اعضا

دریافت لیست اعضاانتخاب نمایید
 
ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس
1  آباد اختر آریامن  محمدرضا پل مه 33446363-33446464-33446565 102
2  آبادان  محمد جعفر شیخ علیا لواسانی 66808724 66808718
3  آبدیس مارین  سعید همبری امیرآبادی 88930401-2 88890136
4  آبران جنوب  اکبر لطافتی 88888239 88882341
5  آتا پارس دریا  فرناز فرهادیان 52325209 -61 52325209 -61
6  آتشپا  بیژن صانعی 22025130 22025130
7  آذرپاد قشم  شاهرخ افشاری 23805411 22050081
8  آرا باختر  سید محمود کمالی 88480530 88719514
9  آرام نگین بنادر  مهدی میرمحمد علی 88867438 89779662
10  آرامش آبی  محمد رضا شجاعی 22258319 22258325
11  آریا  علیرضا خوشرو 88376401 88089133
12  آریا بنادر ایرانیان  کاپیتان حسن دلیر زاده 88190682 88190688
13  آریا ترابر ایرانیان  بتول منتظری نجف آبادی 44227087 44227087
14  آریا دیزل اروند  علیرضا یعقوبی 26415812 26415918
15  آریا مارین راد  علیرضا ریاحی دهکردی 88789605 88781736
16  آرین حمل خلیج فارس  بیژن لاهوتی 88003731 88003220
17  آل شیپز  مجید عزیزی 88736700 88738111
18  آهنگ دریا  سید میرزا علی قربانپور 88677081 88665235
19  اردیبهشت بندر  حسین پل مه 33560959 33563946
20  ارژن بین الملل  میر محمود نبوی 77538474 77524247
21  اسپندان ترابر آتیه  محسن بهرامی 88942918 88803321
22  اسکو سیر  عبدالحمید شکوری اصل 88655320 88655326
23  اطلس اینسپکشن سرویسز  آیدین کاظم سلطانی 22019292 22059070
24  افق دریا  شهرام معصومی آلاقا 88778040 88796034
25  البرز ناوگان پارسی  آرتمیس صفاری زاده 88585071 88584075